Förstudierapport Fordonsförhyrning är publicerad

 Publicerad 2020-03-25

Förstudierapporten för Fordonsförhyrning är nu färdigställd och publicerad.

För synpunkter och frågor avseende förstudierapporten vänligen kontakta projektledare William Friberg.