Förstudierapporten för Cirkulära Möbelflöden är nu publicerad

 Publicerad 2020-05-08

Projektet Cirkulära Möbelflöden har undersökt statliga myndigheters möjligheter att delta i ett Cirkulärt Möbelflöde för begagnade möbler.

Rapporten sammanfattar hur ett sådant möbelflöde skulle kunna främja en statlig omställning till en cirkulär ekonomi.

Förstudien har omfattat såväl anskaffning som avyttring av begagnade möbler.

För synpunkter eller frågor, vänligen kontakta ansvarig projektledare Niklas Björns.

Senast ändrad: 2020-05-08