Förstudierapporten Juridiska databastjänster publicerad

 Publicerad 2020-11-20

Kammarkollegiet har genomfört en förstudie avseende Juridiska databastjänster för att utreda om en upphandling ska genomföras. En behovs- och marknadsanalys finns sammanfattad i en förstudierapport. Kammarkollegiet kommer inte att genomföra någon upphandling inom området - se förstudierapporten under avsnitt Slutsatser.

Välkommen att kontakta Birgitta Engström, ansvarig projektledare, vid frågor eller för att lämna synpunkter.

Senast ändrad: 2020-11-20