Förstudierapporten Tågresor publicerad

 Publicerad 2020-06-30

Nu är förstudierapporten för Tågresor färdigställd och publicerad.

För synpunkter och frågor på rapporten vänligen kontakta ansvarig projektledare Goran Alilovic.