Nu finns en extern remiss ute avseende fordonsförhyrning

 Publicerad 2020-09-11

Kammarkollegiet bjuder in leverantörer och övriga intressenter att inkomma med synpunkter och upplysningar för att kunna utforma ett så bra upphandlingsdokument som möjligt.

Mer information om den externa remissen finns på upphandlingssidan. Synpunkter bifogas via e-post till: William Friberg.

Vänligen inkom med era synpunkter på denna externa remiss senast 2019-09-23.