Överprövningen av tryckeritjänster

 Publicerad 2020-11-20

Överprövningen av tryckeritjänster handläggs fortfarande av Kammarrätten i Stockholm. Kammarkollegiet får inte ingå avtal i upphandlingen i avvaktan på att kammarrätten avgör målet eller beslutar något annat.

Kammarkollegiet inväntar kammarrättens beslut och kommer att publicera ytterligare information på avropa.se när beslut har fattats.

Senast ändrad: 2020-11-20