RFI Bemanningstjänster

 Publicerad 2020-06-15

Inför upphandlingen av Bemanningstjänster vill Statens inköpscentral samla information från leverantörerna på marknaden för dessa tjänster samt från de avropsberättigade för att på så sätt få möjlighet att erhålla synpunkter på det som ska upphandlas.

Läs mer på upphandlingssidan.