RFI Översättningstjänster och språkgranskning

 Publicerad 2020-04-21

Inför en upphandling av ett nytt ramavtal för Översättningstjänster och språkgranskning vill vi samla information från aktörerna på marknaden för dessa tjänster för att på ett tydligt sätt kunna definiera det som ska upphandlas.

Läs mer på upphandlingssidan.

Senast ändrad: 2020-05-20