Upphandling av Flygresor inrikes

 Publicerad 2020-04-03

Nu är förstudien inför upphandling av Flygresor inrikes avslutad och beslut har tagits om att ny upphandling ska göras. Läs mer på upphandlingssidan.

För att ta del av förstudierapporten

För synpunkter på rapporten samt frågor vänligen kontakta ansvarig projektledare Hanna Silwer.

Senast ändrad: 2020-04-03