Upphandling av Flyttjänster

 Publicerad 2020-10-07

Nu är förstudien inför upphandling av Flyttjänster avslutad och beslut har tagits om att ny upphandling ska göras. Läs mer på upphandlingssidan.

För att ta del av förstudierapporten.

För synpunkter på rapporten samt frågor vänligen kontakta ansvarig projektledare Fredrik Björnström.

Senast ändrad: 2020-10-07