Upphandling av Hotelltjänster har påbörjats

 Publicerad 2020-12-03
Höstbild

Nu är förstudien inför upphandling av Hotelltjänster avslutad och beslut har fattats att ny upphandling ska genomföras. På upphandlingssidan hittar du mer information samt kan ta del av förstudierapporten.

Har du synpunkter på eller frågor om förstudierapporten vänligen kontakta Lisa Sundberg, ansvaring projektledare.

Senast ändrad: 2020-12-03