Upphandling av språk- och översättningstjänster

 Publicerad 2020-03-12
Tulpaner

Nu är förstudien inför upphandling av Språk- och översättningstjänster avslutad och beslut har tagits om att ny upphandling ska göras. Läs mer på upphandlingssidan.

För att ta del av förstudierapporten.

För synpunkter på rapporten samt frågor vänligen kontakta ansvarig projektledare för förstudien Lisa Sundberg.

Senast ändrad: 2020-03-12