Upphandling av Städtjänster

 Publicerad 2020-06-08
Blommor

Nu är förstudien inför upphandling av Städtjänster avslutad och beslut har tagits om att ny upphandling ska göras. Läs mer på upphandlingssidan.

Upphandlingen kommer att utöver Stockholms län även att omfatta Västra Götalands län och Skåne län.

 

Senast ändrad: 2020-06-08