Upphandling Hygien- städprodukter

 Publicerad 2020-10-14

För att kunna tillgodose det stora behovet av Hygien- och städprodukter som för tillfället föreligger har beslut fattats om att tidigarelägga nästa ramavtalsupphandling på området.

Läs mer på upphandlingssidan.

Ansvarig projektledare är Goran Alilovic.

Senast ändrad: 2020-10-14