Datacenterlösningar stoppat av Högsta Förvaltningsdomstolen

 Publicerad 2021-07-12
Lagbok och klubba.jpg

Högsta förvaltningsdomstolen, som senare kommer att ta ställning till frågan om prövningstillstånd, beslutar att Kammarkollegiet inte får ingå avtal avseende i målet aktuell upphandling innan något annat har bestämts.

Kontaktperson: Sten Algotson

Senast ändrad: 2021-07-12