Tilldelningsbeslut Rakelutrustning

 Publicerad 2021-06-08
Polis.jpg

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen Rakelutrustning, 23.3-12398-20. Upphandlingen innefattade två anbudsområden, Rakelprodukter och -tjänster respektive Övrig radiokommunikation.

Följande anbudsgivare har tilldelats ramavtal på anbudsområde Rakelprodukter och -tjänster:

 • Celab Communications AB
 • KomTeknik Gävle AB
 • StjärnaFyrkant Sverige AB
 • Swedish Northcom AB
 • TC Connect Sweden AB

Följande anbudsgivare har tilldelats ramavtal på anbudsområde Övrig radiokommunikation:

 • Celab Communications AB
 • KomTeknik Gävle AB
 • S.V.B. Försäljning AB
 • StjärnaFyrkant Sverige AB
 • Swedish Northcom AB
 • TC Connect Sweden AB

För mer information, vänligen läs tilldelningsbeslutet.

Nu avvaktas avtalsspärr. Avtalsspärren löper t.o.m. 17 juni 2021 avtal kan således tecknas tidigast 18 juni 2021.

Välkommen att kontakta Sara Lyngdorf, ansvarig projektledare, vid frågor.

 

Senast ändrad: 2021-06-08