Vunnen dom - Datacenterlösningar

 Publicerad 2021-07-01

Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom i den del som avser upphandlingen Datacenterlösningar inom Datacenter 2019. Statens inköpscentral avvaktar avtalsspärren och avslutar Upphandlingen därefter.

Kontaktperson: Sten Algotson

Senast ändrad: 2021-07-01