Förstudie Glasögon

 Publicerad 2021-10-13

En förstudie har påbörjats inför eventuell upphandling inom området Glasögon. Förstudien ska beskriva nuläge och erfarenheter av användningen av ramavtalen inom det aktuella ramavtalsområdet. Förstudien ska vidare klargöra omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom området.

Mer information finns på förstudiesidan.

Ansvarig projektledare: Elinor Jurold Borell.

Senast ändrad: 2021-10-13