Förstudie Kaffe- och vattenautomater

 Publicerad 2021-05-04
Kaffekopp med bönor 1.jpg

En förstudie har påbörjats inför eventuell upphandling inom området Kaffe- och vattenautomater. Förstudien ska beskriva nuläge och erfarenheter av användningen av ramavtalen inom det aktuella ramavtalsområdet. Förstudien ska vidare klargöra omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom området.

Mer information finns på förstudiesidan.

Ansvarig projektledare: Birgitta Engström.

Senast ändrad: 2021-05-04