Förstudie Taxitjänster 2021 har påbörjats

 Publicerad 2021-05-19

En förstudie har påbörjats inför eventuell upphandling inom området Taxitjänster. Förstudien ska beskriva nuläge och erfarenheter av användningen av ramavtalen inom det aktuella ramavtalsområdet.

Förstudien ska vidare klargöra omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom området.

Mer information finns på förstudiesidan. Ansvarig projektledare: Elin Brunnberg

Senast ändrad: 2021-05-19