Högsta förvaltningsdomstolens beslut i upphandling av Tryckeritjänster

 Publicerad 2021-05-17
Bild på blommor

Högsta förvaltningsdomstolen beslutade den 12 maj 2021 i mål nr 1779-21 att inte meddela prövningstillstånd. Kammarrätten i Stockholms dom den 15 mars 2021 i mål nr 6292-20 står därmed fast.

Kammarkollegiet kommer att påbörja tecknande av ramavtal. 

Senast ändrad: 2021-05-17