Personlig skyddsutrustning

 Publicerad 2021-06-11

Den 28 maj 2021 fattade Statens inköpscentral tilldelningsbeslut i upphandlingen av Personlig skyddsutrustning. 

Ingen ansökan om överprövning har inkommit under avtalsspärren. Kammarkollegiet kommer att lägga upp information om ramavtalen på Avropa. De nya ramavtalen träder i kraft inom kort.

Senast ändrad: 2021-06-11