Status överprövning av upphandling städtjänster

 Publicerad 2021-05-04

En ansökning om överprövning av tilldelningsbeslutet har inkommit till Förvaltningsrätten i Stockholm. 

Överprövningen avser endast ramavtalsområdet Stockholms län, vilket innebär att ramavtal nu kommer att tecknas för Skåne län och Västra Götalands län.

För Stockholms län inväntar vi dom innan ramavtal kan tecknas.

Senast ändrad: 2021-05-04