Tilldelningsbeslut Översättning och språktjänster

 Publicerad 2021-08-24

Kammarkollegiet har den 2021-08-24 fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen Översättning och språktjänster.  Upphandlingen innefattade tre anbudsområden, Språktjänster svenska, Översättning engelska och Översättning övriga språk.

Följande anbudsgivare har tilldelats ramavtal enligt nedan:

Anbudsområde Språktjänster svenska

 1. Expressiva AB
 2. Space 360 AB
 3. Språkservice Sverige AB
 4. Språkkonsulterna Prodicta AB
                             

Anbudsområde Översättning engelska

 1. CBG Konsult och Information AB
 2. Semantix SpråkCentrum AB
 3. AAR Translator Aktiebolag
 4. Språkservice Sverige AB
           

Anbudsområde Översättning övriga språk

 1. Semantix SpråkCentrum AB
 2. Språkservice Sverige AB
 3. Digital Interpretations Scandinavia AB
 4. CBG Konsult och Information AB                     


För mer information om tilldelningen, vänligen läs tilldelningsbeslutet. Nu avvaktas avtalsspärr som löper t.o.m. 2021-09-03.

Välkommen att kontakta Aida Colakovic, ansvarig projektledare, vid frågor.

Senast ändrad: 2021-08-24