Tilldelningsbeslut Personlig skyddsutrustning

 Publicerad 2021-05-28

Statens inköpscentral har den 2021-05-28 fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen av Personlig skyddsutrustning. För mer information om tilldelningen, vänligen läs tilldelningsbeslutet. Nu avvaktas avtalsspärr som löper t.o.m. 2021-06-07.

Välkommen att kontakta Goran Alilovic, ansvarig projektledare, vid frågor eller för att lämna synpunkter.

Senast ändrad: 2021-05-28