Upphandling av Förbrukningsmateriel inom laboratorieverksamhet har annonserats

 Publicerad 2021-05-17

Upphandling av Förbrukningsmateriel inom laboratorieverksamhet, för behov uppkomna i samband med utbrott av covid-19 har nu annonserats i upphandlingsverktyget Tendsign. Sista anbudsdag är 2021-06-11.

Mer information finns på upphandlingssidan. Välkommen att kontakta Hanna Silwer, ansvarig projektledare, vid frågor eller för att lämna synpunkter.

Senast ändrad: 2021-05-17