Upphandling Städtjänster överprövad

 Publicerad 2021-05-03

Den 19 april 2021 fattade Statens inköpscentral tilldelningsbeslut i upphandling Städtjänster.


1 ansökning om överprövning har inkommit till förvaltningsrätten i Stockholm. Mer information kommer att publiceras så snart vi vet mer.

Senast ändrad: 2021-05-03