Till innehåll på sidan

Förstudierapport Brandskydd är publicerad

 Publicerad 2023-06-29

Nu är förstudierapport Brandskydd färdigställd och publicerad. 

Välkommen att kontakta Shakib Taaha, ansvarig projektledare, vid frågor eller för att lämna synpunkter.

Senast ändrad: 2023-06-29