Förstudierapport Kontorsmateriel publicerad

 Publicerad 2022-06-23

Nu är förstudierapporten inom området Kontorsmateriel färdigställd och publicerad.

Välkommen att kontakta Mattias Ek, ansvarig projektledare, vid frågor eller för att lämna synpunkter.

Senast ändrad: 2022-06-23