Request for information, RFI - Taxitjänster

 Publicerad 2022-05-04

Request for information, RFI – Nu finns en RFI ute avseende Taxitjänster. Läs mer på upphandlingssidan.

Vi önskar att få era svar senast den 18 maj 2022. Svaren skickas via epost till ansvarig projektledare: Elin Brunnberg.

Senast ändrad: 2022-05-04