Upphandling av taxitjänster har annonserats

 Publicerad 2022-09-20

Upphandling av taxitjänster har nu annonserats i upphandlingsverktyget Tendsign Mercell.

Sista anbudsdag är 2022-10-14. Mer information finns på upphandlingssidan.

Senast ändrad: 2022-09-20