Förmiddagsseminarium - Företagshälsa, glasögon, bemanningstjänster samt rekryteringstjänster

Datum:
Sista datum för anmälan:
Aktivitet:
Förmiddagsseminarium
Plats:
Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16, Stockholm
Status:
Fullbokat


Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet bjuder in till seminarium som riktar sig till personal på myndighetens HR-avdelning. Arbetar du på en HR-avdelning eller ska avropa från nämnda Ramavtal är du varmt välkommen.
 

Syftet med seminariet är att ge deltagarna information om ramavtalen och ge praktiska råd inför avropet. Vi går igenom hur man kompletterar med egna behov och vad som kan preciseras vid avrop från nämnda Ramavtal.


Målgruppen är primärt HR-personal där upphandling inte är kärnverksamhet men även en upphandlare som använder eller ska använda nämnda ramavtal kan ha nytta av seminariet.


Skriv gärna ner vilka frågor du vill få belysta när du gör din anmälan. Detta hjälper oss att utforma ett relevant seminarium.

 

Program

09.30-10.00 - Registrering och kaffe med smörgås

10.00-10.30 - Praktisk tillämpning av bl.a. de upphandlingsrättsliga principerna, förnyad konkurrensutsättning, rangordning samt utvärderingsmodeller.

10.30-11.00 - Företagshälsa och Glasögon

11.10-11.30 - Bemanningstjänster


11.30-11.50 - Rekryteringstjänster

11.50-12.00 - Frågor


När och var?

Torsdag den 13 februari 2020, klockan 10.00-12.00, frukost från 09.30, Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16 i Stockholm.

 

Anmälan

Sista anmälningsdag är tisdag den 11 februari.

 

Seminariet är kostnadsfritt och antalet platser är begränsat. Anmälan är bindande, men om du får förhinder ber vi dig avanmäla dig senast tisdag den 11 februari. Du kan också överlåta din plats.

 

Det kommer att serveras kaffe med smörgås. Du kan i samband med anmälan föra fram eventuella behov beträffande kosten.


Kontakta oss vid frågor:

Karl.Ekman, 08-700 08 93, karl.ekman@kammarkollegiet.se
Ramavtalsservice, 08-700 07 70, ramavtalsservice@kammarkollegiet.se

 

Välkommen!