Avropadagen - Avropa.se

Avropadagen

Datum:
Sista datum för anmälan:
Aktivitet:
Avropadagen
Plats:
World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1 i Stockholm
Status:


 Välkommen till Avropadagen


Höstens Avropadag äger rum onsdagen den 11 oktober. Förmiddagen inleds med att Carin Carlsson på Upphandlingsmyndigheten talar om arbetsrättsliga villkor i upphandlingar följt av att Ylva Söderlund på Säkerhetspolisen talar om informationssäkerhet. Förmiddagen bjuder även på information om arbetet på Statens inköpscentral, medan eftermiddagen ger dig möjlighet till fördjupning inom olika ramavtalsspår.

Program

08.30 - 09.00
Registrering, samt kaffe och smörgås

09.00 - 09.10
Välkomna till Avropadagen. Inledning av Agneeta Anderson, avdelningschef

09.10 – 10.05
Särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor - möjligheter och utmaningar, Carin Carlsson, Upphandlingsmyndigheten

10.05 – 10.10
Kort bensträckare

10.10 – 11.05
Ta höjd för säkerhetsskydd i din upphandling - Ylva Söderlund, Tillsyn och rådgivning, Säkerhetspolisen

11.05 – 11.25
Kaffepaus

11.25 – 11.55
Aktuellt på upphandlingsenheterna

11.55 – 12.10
Aktuellt på förvaltningsenheten

12.10 – 12.30
Frågestund

12.30 – 13.20
Lunch

13.30 – 14.15 - Pass 1
• Spår 1 - Telefoniprodukter och mobiltelefoner
• Spår 2 - Språk och översättning
• Spår 3 - Juridik och kravställning vid avrop

14.15 – 14.30
Kaffepaus

 

14.30 – 15.15 - Pass 2
• Spår 4 - Klienter och Användarnära IT-produkter
• Spår 5 - Bemanningstjänster
• Spår 6 - Juridik, rättspraxis

15.15 – 16.00
Mingel med enklare förtäring

Med reservation för ändringar i programmet.

När och var?
Onsdagen den 11 oktober 2017 klockan 09.00 - 16.00 på World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/ Kungsbron 1 i Stockholm.

Målgrupp
Avropadagen vänder sig till myndigheter, kommuner och landsting som avropar från Statens inköpscentrals ramavtal.

Anmälan
Du anmäler dig här på avropa.se, senast onsdagen den 4 oktober 2017. Observera att du väljer spår för eftermiddagens seminarier vid anmälan. Anmäl även eventuella behov rörande kosten.

Seminariet är kostnadsfritt och antalet platser är begränsat. Anmälan är bindande, men kan överlåtas. Vid förhinder ska avanmälan ske senast tre dagar före seminariet. Notera att du vid utebliven avanmälan debiteras med 500 kronor.

Kontakta oss vid frågor
Du är välkommen att höra av dig med frågor via telefon 08-700 07 70 eller e-post: info@avropa.se.

Välkommen!