Informationsseminarium för ramavtalsleverantörer inom Fordonsförhyrning

Datum:
Sista datum för anmälan:
Aktivitet:
Informationsseminarium för ramavtalsleverantörer inom Fordonsförhyrning
Plats:
Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16 i Stockholm
Status:
Sista anmälningsdatum har passerat


Välkommen till informationsseminarium för leverantörer inom ramavtalsområde Fordonsförhyrning.


Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet bjuder in till informationsseminarium. Inbjudan vänder sig till ramavtalsleverantörer inom område Fordonsförhyrning.

Årets Reseinfodag har delats upp vilket innebär att myndigheter och leverantörer får information vid olika datum. Detta seminarium riktar sig alltså enbart till ramavtalsleverantörer och programmet kommer att utformas med inriktning på frågeställningar som berör Fordonsförhyrning.


Programmet innehåller information om ramavtalen och vi besvarar relevanta frågor från er leverantörer.


Program för ramavtalsleverantörer


08.30 – 09.00
Registrering med kaffe/smörgås

09.00 – 09.30
Introduktion och information från Kammarkollegiet

09.30 – 09.50
Ramavtalsområde Fordonsförhyrning - fokus korttidsförhyrning

09.50 – 10.20
Ramavtalsområde Fordonsförhyrning - fokus långtidsförhyrning

10.20 - 10.30
Frågor & Svar

Med reservation för ändringar i programmet.

När och var?

Seminariet äger rum onsdagen den 10 september 2019, klockan 08.30 – 10.30 på Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16 i Stockholm.    

 

Anmälan

Skriv gärna ner vilka frågor du vill få belysta under mötet, när du gör din anmälan. Detta hjälper oss att utforma ett relevant program.

Sista anmälningsdag är den 28 augusti, på avropa.se. Seminariet är kostnadsfritt och antalet platser är begränsat.

Anmäl förhinder till seminariet senast den 30 augusti till info@avropa.se
Anmälan kan överlåtas.

 

Mingellunch med myndigheterna

Då Reseinfodagen delats upp i olika datum för leverantörer och myndigheter så arrangerar vi en gemensam mingellunch med möjlighet för er att träffa myndigheterna och presentera era ramavtal och produkter.
Ni får gärna ta med en roll-up (frivilligt).

Mingellunchen sker efter myndigheternas Reseinfodag den 16 september, kl 11.30-13.30 på Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A.

 

När och var?

Mingellunchen äger rum måndagen den 16 september 2019, klockan 11.30 – 13.30 på Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A i Stockholm.

Ni är välkomna att vara på plats kl 11.00. Statens inköpscentral kommer att presentera er på scen.

Anmälan

Anmälan till mingellunch görs samtidigt som anmälan till seminariet. Sista anmälningsdatum är 3 september. Anmäl samtidigt eventuellt behov av specialkost.

Mingellunchen är kostnadsfri och antalet platser är begränsade. OBS! Max en deltagare per leverantör.
Anmäl förhinder till mingellunchen senast 11 september till info@avropa.se

Kontakta oss vid frågor:

Klas Lindström, ramavtalsansvarig, 08-700 07 27, klas.lindstrom@kammarkollegiet.se
Sandra Lukins, ramavtalsansvarig, 08-700 06 86, sandra.lukins@kammarkollegiet.se
 

Ramavtalsservice, 08-700 07 70, ramavtalsservice@kammarkollegiet.se

 

Välkommen!