Frukostseminarium om ändringar i avropade kontrakt - Avropa.se

Frukostseminarium om ändringar i avropade kontrakt

Datum:
Sista datum för anmälan:
Aktivitet:
Frukostseminarium om ändringar i avropade kontrakt
Plats:
Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16, Stockholm
Status:


Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet bjuder in till frukostseminarium den 18 maj 2017 om möjligheterna till ändringar i avropade kontrakt.

 

I de offentligas affärsrelationer är avtalsfriheten begränsad. Huvudregeln är att är det kontrakt som avropats inte får ändras väsentligt. Inte sällan uppkommer ändå ett behov för myndigheter att göra justeringar i sina befintliga kontrakt, t.ex. då en situation som svårligen kunnat förutses vid avropet. Seminariet ämnar redogöra för när en myndighet har möjlighet att ändra ett avropat kontrakt och i vilken utsträckning det får ske, samt hur myndigheten tar höjd för ett förändrat behov redan i avropsförfrågan.

Seminariet kommer bland annat att behandla:
• Gällande rätt och förändringar i den nya lagstiftningen
• Aktuell praxis
• Erfarenheter från verksamheten på Statens inköpscentral

 

När och var?
Torsdag den 18 maj 2017, klockan 09.00-10.30, Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16 i Stockholm.

Anmälan
Sista anmälningsdagen är tisdag den 16 maj.

Seminariet är kostnadsfritt och antalet platser är begränsat. Anmälan är bindande, men om du får förhinder ber vi dig avanmäla dig senast tisdag den 16 maj. Du kan också överlåta din plats.

Det kommer att serveras kaffe med smörgås. Du kan i samband med anmälan föra fram eventuella behov beträffande kosten.

Kontakta oss vid frågor!

Sebastian Svartz, 08-700 07 15, sebastian.svartz@kammarkollegiet.se
Karl Ekman, 08-700 08 93, karl.ekman@kammarkollegiet.se
Ramavtalsservice, 08-700 07 70, ramavtalsservice@kammarkollegiet.se

Välkommen!