Frukostseminarium om avrop och Dataskyddsförordningen (GDPR)

Datum:
Sista datum för anmälan:
Aktivitet:
Frukostseminarium om avrop och Dataskyddsförordningen (GDPR)
Plats:
Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16, Stockholm
Status:


Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet bjuder in till frukostseminarium den 15 mars 2018 om hantering av personuppgifter vid avrop från statliga ramavtal, samt hanteringen av redan tecknade kontrakt med anledning av den kommande Dataskyddsförordningen (GDPR)

 

Med anledning av Dataskyddsförordningen som träder ikraft i maj 2018 bör avropande myndigheter se över hur man inför kommande avrop hanterar behandling av personuppgifter, samt även säkerställa att redan tecknade kontrakt uppfyller de krav som förordningen uppställer.

 

Seminariet kommer bland annat att behandla:

• Allmänt om Dataskyddsförordningen
• Statens inköpscentrals utkast till personuppgiftbiträdesavtal
• Förhållandet till ramavtalens allmänna villkor
• Möjligheterna att ändra i avropade kontrakt

 

När och var?
Torsdagen den 15 mars 2018, klockan 09.00-10.30, Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16 i Stockholm.


Anmälan
Sista anmälningsdag är tisdag den 13 mars.


Seminariet är kostnadsfritt och antalet platser är begränsat. Anmälan är bindande, men om du får förhinder ber vi dig avanmäla dig senast tisdag den 13 mars. Du kan också överlåta din plats.


Det kommer att serveras kaffe med smörgås. Du kan i samband med anmälan föra fram eventuella behov beträffande kosten.

 

Kontakta oss vid frågor:
Karl.Ekman, 08-700 08 93, karl.ekman@kammarkollegiet.se
Gabriella Sydorw, 08-700 07 59, gabriella.sydorw@kammarkollegiet.se
Ramavtalsservice, 08-700 07 70, ramavtalsservice@kammarkollegiet.se

Välkommen!