Anmälan till seminarium

Datum: Torsdag den 15 mars 201
Aktivitet:  Frukostseminarium om avrop och Dataskyddsförordningen (GDPR)
Plats:  Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16, Stockholm