Frukostseminarium om hantering av personuppgifter vid avrop från statliga ramavtal

Datum:
Sista datum för anmälan:
Aktivitet:
Frukostseminarium om hantering av personuppgifter vid avrop från statliga ramavtal
Plats:
Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16, Stockholm
Status:


Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet bjuder in till frukostseminarium, den 28 juni 2019, om hantering av personuppgifter vid avrop från statliga ramavtal

 

Enligt Dataskyddsförordningen ska Personuppgiftsbiträdesavtal tecknas om en leverantör behandlar Personuppgifter åt den avropande myndigheten.

 

Seminariet kommer bland annat att behandla:

• Personuppgiftsansvarig och Personuppgiftsbiträde
• Statens inköpscentrals utkast till personuppgiftbiträdesavtal
• Förhållandet till ramavtalens allmänna villkor
 

När och var?

Fredag den 28 juni 2019, klockan 09.00-10.30, frukost från 0830, Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16 i Stockholm.

 

Målgrupp

Seminariet vänder sig till anställda på myndigheter, kommuner och landsting som avropar från Statens inköpscentrals ramavtal


Anmälan

Sista anmälningsdag är onsdag den 25 juni.


Seminariet är kostnadsfritt och antalet platser är begränsat. Anmälan är bindande, men om du får förhinder ber vi dig avanmäla dig senast onsdag den 25 juni. Du kan också överlåta din plats.


Det kommer att serveras kaffe med smörgås. Du kan i samband med anmälan föra fram eventuella behov beträffande kosten.

 

Kontakta oss vid frågor:

Karl.Ekman, 08-700 08 93, karl.ekman@kammarkollegiet.se
Gabriella Sydorw, 08-700 07 59, gabriella.sydorw@kammarkollegiet.se
Ramavtalsservice, 08-700 07 70, ramavtalsservice@kammarkollegiet.se


Välkommen!