Frukostseminarium om kravställning vid avrop - Avropa.se

Frukostseminarium om kravställning vid avrop

Datum:
Sista datum för anmälan:
Aktivitet:
Frukostseminarium om kravsställning vid avropa från de statliga ramavtalen
Plats:
Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16, Stockholm
Status:


Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet bjuder in till frukostseminarium den 2 juni 2017 om kravställning vid avrop från de statliga ramavtalen.

 

Vid en förnyad konkurrensutsättning kompletterar och preciserar den avropande myndigheten de krav och villkor som finns i ramavtalet. Detta kan ske med tre "typer" av krav; tekniska krav, tilldelningskriterier och särskilda kontraktvillkor. Hur kraven formuleras kan påverka såväl anskaffningsprocessen som kontraktets uppföljning, där kravets syfte också avgör vilken typ av krav som är lämpligt.

 

Seminariet ämnar redogöra för hur och när en myndighet får ställa dessa typer av krav, samt om det i olika situationer finns några för- och nackdelar med en viss kravtyp.

 

Seminariet kommer bland annat att behandla:
• Gällande rätt och förändringar i den nya lagstiftningen
• Aktuell praxis
• Erfarenheter från verksamheten på Statens inköpscentral

 

När och var?
Fredag den 2 juni 2017, klockan 09.00-10.30, Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16 i Stockholm.

 

Anmälan
Sista anmälningsdagen är tisdag den 30 maj.

 

Seminariet är kostnadsfritt och antalet platser är begränsat. Anmälan är bindande, men om du får förhinder ber vi dig avanmäla dig senast tisdagen den 30 maj. Du kan också överlåta din plats.

 

Det kommer att serveras kaffe med smörgås. Du kan i samband med anmälan föra fram eventuella behov beträffande kosten.

 

Kontakta oss vid frågor!

Karl Ekman, 08-700 08 93, karl.ekman@kammarkollegiet.se
Gabriella Sydorw, 08-700 07 59, gabriella.sydorw@kammarkollegiet.se
Ramavtalsservice, 08-700 07 70, ramavtalsservice@kammarkollegiet.se

Välkommen!