Frukostseminarium om möjligheterna att ändra i avropade kontrakt

Datum:
Sista datum för anmälan:
Aktivitet:
Frukostseminarium om möjligheterna att ändra i avropade kontrakt
Plats:
Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16, Stockholm,
Status:


Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet bjuder in till frukostseminarium den 1 mars 2018 om möjligheterna att ändra i avropade kontrakt.

 

I de offentligas affärsrelationer är avtalsfriheten begränsad. Huvudregeln är att är det kontrakt som avropats inte får ändras väsentligt. Inte sällan uppkommer ändå ett behov av att göra justeringar i befintliga kontrakt, t.ex. då en situation som svårligen kunnat förutses vid avropet uppstår. På seminariet redogör vi för när en myndighet har möjlighet att ändra ett avropat kontrakt och i vilken utsträckning det får ske, samt hur myndigheten kan ta höjd för ett förändrat behov redan i avropsförfrågan.

 

Seminariet kommer bland annat att behandla:
• Gällande rätt
• Praxis
• Erfarenheter från verksamheten på Statens inköpscentral

 

Observera att innehållet i det här seminariepasset är detsamma som för seminariet med namn ”Frukostseminarium om ändringar i avropade kontrakt” som hölls den 18 maj 2017.  Seminariet arrangeras igen för att ge fler möjlighet att delta.

 

När och var?
Torsdag den 1 mars 2018, klockan 09.00-10.30, Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16 i Stockholm.

 

Anmälan
Sista anmälningsdagen är tisdag den 27 februari.

 

Seminariet är kostnadsfritt och antalet platser är begränsat. Anmälan är bindande, men om du får förhinder ber vi dig avanmäla dig senast tisdag den 27 februari. Du kan också överlåta din plats.

 

Det kommer att serveras kaffe med smörgås. Du kan i samband med anmälan föra fram eventuella behov beträffande kosten.

 

Kontakta oss vid frågor!

Sebastian Svartz, 08-700 07 15, sebastian.svartz@kammarkollegiet.se
Gabriella Sydorw, 08-700 07 59, gabriella.sydorw@kammarkollegiet.se
Ramavtalsservice, 08-700 07 70, ramavtalsservice@kammarkollegiet.se

Välkommen!