Frukostseminarium om nya ramavtal inom Kaffe- och vattenautomater

Datum:
Sista datum för anmälan:
Aktivitet:
Frukostseminarium med möjlighet till diskussion/frågor
Plats:
Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16, Stockholm
Status:


Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet bjuder in till frukostseminarium, den 24 maj 2019, de nya ramavtalen för kaffe- och vattenautomater 

 

De viktigaste förändringarna kommer att beskrivas:

- Ny avropsform
- Funktionsupphandlade ramavtal – avrop
- Hur ramavtalen är tänkta att användas
- Behovsanalys/beskrivning
- Lösningsförslag från leverantörerna

Självklart kommer det finnas möjlighet att ställa frågor.

När och var?

Fredag den 24 maj 2019, klockan 09.00-11.00, frukostfralla från 08.30, Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16 i Stockholm.


Anmälan

Sista anmälningsdag är fredag den 17 maj..
Seminariet är kostnadsfritt och antalet platser är begränsat. Anmälan är bindande, men om du får förhinder ber vi dig avanmäla dig senast måndag den 20 maj. Du kan också överlåta din plats.


Det kommer att serveras kaffe med smörgås. Du kan i samband med anmälan föra fram eventuella behov beträffande kosten. 

Observera! Fler seminarietillfällen planeras till hösten.

Kontakta oss vid frågor:

Stefan Persson, 08-700 07 33, stefan.persson@kammarkollegiet.se
Ramavtalsservice, 08-700 07 70, ramavtalsservice@kammarkollegiet.se


Välkommen!