Informationsseminarium och dialogmöte om konferenser - 26 februari

Datum:
Sista datum för anmälan:
Aktivitet:
Möten med konferensföreträdare och leverantörer av konferens- och mötesanläggningar
Plats:
Göteborg centralt, vi återkommer med plats till er som är anmälda
Status:


Informationsseminarum och dialogmöte för leverantörer/företrädare av konferensanläggningar den 26 februari i Göteborg

Välkomna till seminariet och mötet i samband med att Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet genomför en förstudie inom området konferenstjänster.

Vi informerar om vår verksamhet och ni får chans att ställa frågor till oss och vi till er.

Vi välkomnar såväl befintliga leverantörer likväl de som skulle vilja veta mer om hur det är att lämna anbud och bli en ramavtalsleverantör.


Program


09.00 kaffe


09.30 Vi startar

  • Presentation samt genomgång av agendan
  • Varför genomför vi detta
  • Hur arbetar vi Statens inköpscentral
  • Hur blir ni avtalsleverantörer till staten
  • Hur går det till att lämna anbud i upphandlingsverktyget TendSign samt att signera avtal och förlängningar i samma system


12.00 ca Lunch


13.00

  • Fortsättning med era synpunkter om hur vi i staten får de mest konkurrenskraftiga avtalen med era konferensanläggningar
  • Frågor och synpunkter


Målgrupp

Leverantörer och företrädare för konferensanläggningar, observera att leverantörer som tillhandahåller bokningstjänster för konferenser inte omfattas av denna inbjudan. 

När och var?

Tisdag den 26 februari, klockan 09.00-15.00 i Göteborg centralt. Vi återkommer med plats.

Antalet platser är begränsat. Seminariet är kostnadsfritt. Vid eventuell avbokning vänligen mejla maia.sundberg@kammarkollegiet.se

Vi förbehåller oss rätten att ställa in seminariet vid för få anmälningar.

Välkommen!