Informationsseminarium om fordonsförhyrning, resebyråtjänster och stora konferenser

Datum:
Sista datum för anmälan:
Aktivitet:
Informationsseminarium om fordonsförhyrning, resebyråtjänster samt stora konferenser
Plats:
Hitech Hötorget, Hitechbuilding Sveavägen 9, plan 2, Stockholm
Status:


 

Välkommen på informationsseminarium den 23 maj

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet välkomnar dig, som avropar från något av ramavtalen inom fordonsförhyrning, resebyråtjänster samt konferenser till ett informationsseminarium den 23 maj 2017. 

 


Program

09.30 - 10.00
Smörgås och kaffe/te

10.00 - 10.30
Förnyad konkurrensutsättning på stora konferens

10.30 - 10.40
Kort bensträckare

10.40 - 11.10
Fordonsförhyrning

11.10 - 11.20
Kort bensträckare

11.20 - 12.00
Resebyråtjänster

 

När och var?
Tisdag den 23 maj 2017 klockan 09.30 - 12.00 på Hitech Hötorget, Hitechbuilding Sveavägen 9, plan 2 i Stockholm.

 

Målgrupp
Seminariet vänder sig till myndigheter som avropar från Statens inköpscentrals ramavtal.

 

Anmälan
Skriv gärna ner vilka frågor du vill få belysta när du gör din anmälan. Detta hjälper oss att utforma ett relevant progam.
Sista anmälningsdagen är den 19 maj 2017. Seminariet är kostnadsfritt och antalet platser är begränsat. Anmäl förhinder senast tre dagar före seminariet.

 

Kontakta oss vid frågor
Du är välkommen att höra av dig med frågor till:
Sandra Lukins, ramavtalsförvaltare, 08-700 07 41, sandra.lukins@kammarkollegiet.se
Fredrik Ljungqvist, ramavtalsförvaltare, 08-700 07 86, fredrik.ljungqvist@kammarkollegiet.se

 

Välkommen!