Introduktion avrop för nybörjare

Datum:
Sista datum för anmälan:
Aktivitet:
Introduktionsseminarium om avrop för nybörjare
Plats:
Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16, Stockholm
Status:


Hur avropar man från statliga ramavtal - introduktion för nybörjare

Den 7 april 2017 anordnar Statens inköpscentral på Kammarkollegiet ett introduktionstillfälle för avropare som är nybörjare. Seminariet vänder sig till myndigheter, kommuner och landsting.

 

Program

09.30-11.15

 • Presentation av Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
 • Upphandlingsdirektiven och LOU
 • Reglerna för avrop från ramavtalsformer:
  - Avropsberättigade
  - Avropsordning - rangordning, förnyad konkurrens, kombo
  - Behovsanalys och kravställning
  - Tilldelningsbeslut och avtalsspärr
  - M.m

11.15-11.30

Kaffe

11.30-12.15

 • Avrop i praktiken - genomgång med utgångspunkt i ett statligt ramavtal - Användarnära IT

12.15-12.45

Lunchsmörgås

12.45-13.30

 • Avrop i praktiken - genomgång med utgångspunkt i ett statligt ramavtal - Städtjänster
 • Genomgång av Avropa.se
 • Summering av dagen

 

Antalet platser är begränsat.

Seminariet är kostnadsfritt. Vid eventuell avbokning vänligen mejla
info@avropa.se.