Introduktionsseminarium om avrop för nybörjare

Datum:
Sista datum för anmälan:
Aktivitet:
Introduktionsseminarium om avrop för nybörjare
Plats:
Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16, Stockholm
Status:


Hur avropar man från statliga ramavtal - introduktion för nybörjare

Den 7 december 2018 anordnar Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet ett introduktionstillfälle för avropare som är nybörjare. Seminariet vänder sig till myndigheter, kommuner och landsting.

 

Program

09.00-09.30

 • Presentation av Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

09.30-10.15

 • Upphandlingsdirektiven och LOU
 • Reglerna för avrop från ramavtalen:
  -Avropsberättigade
  -Avropsordning - rangordning, förnyad konkurrens, kombo

10.15-10.30

Kaffe

10.30-11.30

 • Reglerna för avrop från ramavtal:
  -Behovsanalys och kravställning
  -Tilldelningsbeslut och avtalsspärr

11.30-12.15

Enklare lunch

12.15-12.45

 • Avrop i praktiken - genomgång med utgångspunkt i ett statligt ramavtal - (Kommunikationstjänster)

12.45-13.15

 • Avrop i praktiken - genomgång med utgångspunkt i ett statligt ramavtal - (Profil- och presentartiklar)

13.15-13.45

 • Genomgång av avropa.se
 • Summering av dagen

 

Antalet platser är begränsat.

Seminariet är kostnadsfritt. Vid eventuell avbokning vänligen mejla
info@avropa.se.