Introduktionsseminarium om avrop för nybörjare

Datum:
Sista datum för anmälan:
Aktivitet:
Introduktionsseminarium om avrop för nybörjare
Plats:
Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16, Stockholm
Status:


Hur avropar man från statliga ramavtal - introduktion för nybörjare

Den 15 februari 2019 anordnar Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet ett introduktionstillfälle för avropare som är nybörjare. Seminariet vänder sig till myndigheter, kommuner och regioner.

 

Program

10.00-10.30

 • Presentation av Statens inköpscentral

10.30-11.15

 • Upphandlingsdirektiven och LOU
 • Reglerna för avrop från ramavtalen:
  - Avropsberättigade
  - Avropsordning - rangordning, förnyad konkurrens, kombo

11.15-11.30

Kaffepaus


11.30-12.30

 • Reglerna för avrop från ramavtal:
  - Behovsanalys
  - Tilldelningsbeslut och avtalsspärr


12.30-13.15

Enklare lunch


13.15-13.45

 • Avrop i praktiken - genomgång med utgångspunkt i ett statligt ramavtal - (Möbler)

13.45-14.15

 • Avrop i praktiken - genomgång med utgångspunkt i ett statligt ramavtal - (Hotell och Konferens)

14.15-15.00

 • Genomgång av avropa.se
 • Summering av dagen

 

Antalet platser är begränsat.

Seminariet är kostnadsfritt. Vid eventuell avbokning vänligen mejla info@avropa.se.