Leverantörsdag för ramavtalsleverantörer inom varor och tjänster

Datum:
Sista datum för anmälan:
Aktivitet:
Leverantörsdag för ramavtalsleverantörer inom varor & tjänster
Plats:
Radisson Blu Royal Viking Hotel, Vasagatan 1 i Stockholm
Status:


 

Välkommen till leverantörsdagen för ramavtalsleverantörer
inom varor och tjänster 2018

 

Program

08.30 - 09.00
Registrering, samt servering av  kaffe och smörgås

09.00 - 09.05
Välkommen
Statens inköpscentral hälsar välkommen

09.05 - 09.45
Arbetsrättsliga villkor
Lena Mårdh från Upphandlingsmyndigheten

09.45 - 10.05
Aktuellt om nya e-fakturalagen
Anderz Petersson från Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)

10.05 - 10.25
Ny mall för enklare hantering av e-handelskataloger - SFTI
Kerstin Wiss Holmdahl från Sveriges kommuner och landsting (SKL)

10.25 - 10.45
Kaffe

10.45 - 11.25
Förstudier och upphandlingar

11.25 - 12.00
Information från förvaltningsenheten

12.00 - 12.15
Frågestund

12.20
Gemensam lunch

 

När och var?
Fredagen den 16 november, klockan 08.30 - 13.00 ca, Radisson Blu Royal Viking Hotel, Vasagatan 1 i Stockholm
En vägbeskrivning finner du här.

 

Målgrupp
Seminariet vänder sig till ramavtalsleverantörer inom varor och tjänster.

Observera att vi bjuder in till särskilda leverantörsdagar för leverantörer inom IT, telekom, resor och konferenser.

 

Anmälan
Senast måndagen den 12 november 2018.

I samband med anmälan kan du föra fram önskemål om frågor du vill att vi berör under dagen. Anmäl också eventuella behov beträffande kosten.

Seminariet är kostnadsfritt och antalet platser är begränsat. Anmälan är bindande, men kan överlåtas. (Observera att en eventuell avanmälan ska ske senast tre dagar före seminariet.

 

Kontakta oss vid frågor!
Du är välkommen att höra av dig med frågor till Ramavtalsservice på Statens inköpscentral: ramavtalsservice@kammarkollegiet.se

 

Välkommen!