Leverantörsdag för ramavtalsleverantörer inom varor och tjänster

Datum:
Sista datum för anmälan:
Aktivitet:
Leverantörsdag för ramavtalsleverantörer inom varor och tjänster
Plats:
Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A i Stockholm
Status:Leverantörsdag v&t.jpg

Välkommen till en leverantörsdag för ramavtalsleverantörer inom varor och tjänster


Program

08.30 - 09.00
Registrering, samt servering av kaffe och smörgås

 

09.00 - 09.05
Välkommen
Statens inköpscentral hälsar välkommen

 

09.05 - 10.00
Arton månader med GDPR - Daniel Westman, oberoende rådgivare inom It och medierätt 

 

10.00 - 10.30
Cirkulär ekonomi

10.30 - 10.55
Kaffepaus

 

11.00 - 11.30
Uppföljningsprocess på Statens inköpscentral

 

11.30 - 11.45
Aktuellt på inköpsenheten för Varor och tjänster

 

11.45 - 12.00
Aktuellt på förvaltningsenheten

 

12.10
Gemensam lunch


Med reservation för ändringar i programmet

 

När och var?

Fredagen den 15 november, klockan 08.30 - 13.00 ca, Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A i Stockholm

 

Målgrupp

Seminariet vänder sig till ramavtalsleverantörer inom varor och tjänster.

Observera att vi bjuder in till särskilda leverantörsdagar för leverantörer inom IT, telekom, resor och konferenser.

 

Anmälan

Senast måndagen den 11 november 2019.

I samband med anmälan kan du föra fram önskemål om frågor du vill att vi berör under dagen. Anmäl också eventuella behov beträffande kosten.

Seminariet är kostnadsfritt och antalet platser är begränsat. Anmälan är bindande, men kan överlåtas. (Observera att en eventuell avanmälan ska ske senast tre dagar före seminariet.

 

Kontakta oss vid frågor!

Du är välkommen att höra av dig med frågor till Ramavtalsservice på Statens inköpscentral: ramavtalsservice@kammarkollegiet.se

 

Välkommen!