Leverantörsdag inom IT och telekom - Avropa.se

Inbjudan till dig som är ramavtalsleverantör

Datum:
Sista datum för anmälan:
Aktivitet:
Leverantörsdag för ramavtalsleverantörer inom IT och telekom
Plats:
Radison Blu Waterfront, Nils Ericsons Plan 4 i Stockholm
Status:


Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet hälsar dig välkommen till vårens leverantörsdag för ramavtalsleverantörer inom IT och telekom den 19 maj.

 

Program

08.30-09.00
Registrering, samt servering av kaffe och smörgås

09.00-09.10
Välkomstord
Agneeta Anderson, avdelningschef på Statens inköpscentral

09.10-10.00
Information om nya LOU
Ellen Hausel Heldahl, jurist och expert på offentlig upphandling, Svenskt Näringsliv

10.00-10.10
Paus

10.10-11.00
Planerade förstudier och upphandlingar (IT-konsulttjänster, kommunikationstjänster, programvaror och tjänster)

Innovationer i ramavtalsupphandlingar
Hans Sundström, enhetschef IT-upphandlingen m.fl.

11.00-11.25
Senaste nytt från förvaltningsenheten
Zofia Sola, enhetschef för ramavtalsförvaltningen m.fl.

11.25-11.40
Kaffe & frukt

11.40-12.20
Vårt hållbarhetsarbete

12.20-12.30
Frågor och diskussion
Agneeta Anderson, Hans Sundström och Zofia Sola

12.30
Avslutning med gemensam lunch

 

När och var

Fredag den 19 maj 2017, klockan 08.30-13.30.

Radisson Blu Waterfront, Nils Ericsons Plan 4 i Stockholm.

 

Anmälan

Du anmäler dig via vår webbplats (avropa.se/allmaninformation/Seminarier/) senast måndag den 15 maj.

Du kan i samband med anmälan föra fram önskemål om frågor du vill att vi berör under dagen. Anmäl också eventuella behov beträffande kosten.

Seminariet är kostnadsfritt och antalet platser är begränsat. Anmälan är bindande, men kan överlåtas. Observera att en eventuell avanmälan ska ske senast tre dagar före seminaret.

 

Kontakta oss vid frågor!

Du är välkommen att höra av dig med frågor till Ramavtalsservice på Statens inköpscentral: ramavtalsservice@kammarkollegiet.se eller telefon 08-700 07 70.

Besök också vår webbplats: avropa.se.

 

Välkommen!