Leverantörsdialog inför upphandling av ramavtal för innovationsmäklare

Datum:
Sista datum för anmälan:
Aktivitet:
Leverantörsdialog inför upphandling av ramavtal för innovationsmäklare
Plats:
Radisson Blu Royal Viking Hotel, Vasagatan 1 i Stockholm
Status:

Välkommen till leverantörsdialog inför upphandling av ramavtal för innovationsmäklare

Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet bjuder tillsammans med SKL Kommentus Inköpscentral in till tidig dialog med leverantörer i en förstudie inför en gemensam nationell ramavtalsupphandling av innovationsmäklare.

 

Målgrupp

Vi vänder oss till dig som är leverantör med erfarenhet av pilotprojekt och verksamhetsprojekt där produkter baserade på innovativ teknik eller innovativt användande av teknik har en nyckelroll och möter kundens behov av ökad effektivitet och kvalitet i dess verksamhet och organisation.

 

Syfte med leverantörsdialogen

Leverantörsdialogen är ett tillfälle då du som leverantör kan lyfta frågor och ge synpunkter inför kommande upphandling.

 

Genom leverantörsdialogen vill vi ha en tidig dialog med leverantörer på marknaden, sprida information om vad vi avser med innovationsmäklare samt få kunskap och information om marknaden. Detta för att på ett bra sätt kunna ta tillvara branschens erfarenheter och kunskaper inför framtagandet av ett tydligt, transparent och proportionerligt förfrågningsunderlag.

 

Målsättning med ramavtalet

Målsättningen med kommande ramavtal är att underlätta för upphandlande myndigheter att få tillgång till innovativa produkter (varor och tjänster) samt för leverantörer att sprida sina innovativa produkter till offentlig sektor.

 

Inköpscentralerna genomför på detta område en första gemensam upphandling för att möta behovet hos offentlig sektor, dvs statliga myndigheter, kommuner, landsting och regioner.

 

Vill du veta mer om förstudien för innovationsmäklare, läs på www.avropa.se\forstudier\innovationsmaklare

Program

  • Presentation av förstudien
  • Era frågor och synpunkter
  • Information om former för nationell offentlig upphandling

Programmet är preliminärt och kan komma att ändras.

 

När och var

Torsdag den 15 november kl. 14.00–16.00.  Registrering från 13.30. Kaffe serveras 15.30 på Royal Viking Hotel, Vasagatan 1 i Stockholm

 

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 11 november.

Seminariet är kostnadsfritt. Någon ekonomisk ersättning utgår inte vid deltagande i denna leverantörsdialog.

Anmälan är bindande, men kan överlåtas. Vid eventuell avbokning vänligen maila info@avropa.se

Välkomna!